Symptoma

Patient File
Erkek, Kadın, İnterseksüel, Sex unknown, {{age}} years unknown age
Unknown: Sex, Age
Delete all reported symptoms
Delete all negated symptoms
Delete all unsure symptoms
Possible Causes
{{formatConfidence(confidence)}} Confidence
⚕ Symptoma, öncelikle tıp uzmanları tarafından kullanılması amaçlanan bir hatırlatma sistemidir. Bu web sitesini kullanarak bu sistemin karar verme amacıyla bir tanı sistemi olarak kullanılmaması gerektiğini anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Bu sistem kesinlikle bir sağlık uzmanı tarafından konulan klinik tanıyı elde etmek, değiştirmek veya geçersiz kılmak için kullanılmamalıdır. Tanı ile ilgili nihai karar her zaman tıp uzmanının sorumluluğundadır. Bu web sitesinde verilen tıbbi bilgiler genel niteliklidir ve bir tıp uzmanı (örneğin bir uzman doktor veya hekim) tarafından verilen tavsiyenin yerini alamaz. İnternetten elde edilen bilgiler bir tıbbi görüş bildirmek ya da başka türlü bir tıbbi uygulama için KULLANILAMAZ.