Symptoma

Symptoma  Neu starten
Dikkat! Acil bir durumda:
Acil bakım alın
Dikkat! Acil bir durumda: Acil bakım alın
Hasta Dosyası
Erkek, Kadın, Erdişi, Cinsiyet bilinmiyor, {{age}} yıl Yaş bilinmiyor
Bilinmiyor: Cinsiyet, Yaş
Bildirilen tüm semptomları sil
Bildirilen semptom yok
Enter symptoms or answer a question with "Yes".
Olumsuzlanan tüm semptomları sil
Olumsuz belirtiler yok
Kesin olmayan tüm semptomları sil
Emin olmayan semptom yok
Olası Sebepler
{{formatConfidence(confidence)}} Güven Düzeyi
Yetersiz veri veya çok fazla semptom
Semptomları ekleyin veya kaldırın
⚕ Symptoma, öncelikle tıp uzmanları tarafından kullanılması amaçlanan bir hatırlatma sistemidir. Bu web sitesini kullanarak bu sistemin karar verme amacıyla bir tanı sistemi olarak kullanılmaması gerektiğini anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Bu sistem kesinlikle bir sağlık uzmanı tarafından konulan klinik tanıyı elde etmek, değiştirmek veya geçersiz kılmak için kullanılmamalıdır. Tanı ile ilgili nihai karar her zaman tıp uzmanının sorumluluğundadır. Bu web sitesinde verilen tıbbi bilgiler genel niteliklidir ve bir tıp uzmanı (örneğin bir uzman doktor veya hekim) tarafından verilen tavsiyenin yerini alamaz. İnternetten elde edilen bilgiler bir tıbbi görüş bildirmek ya da başka türlü bir tıbbi uygulama için KULLANILAMAZ.